آیا فردا پنج شنبه 7 دی 96 مدارس مشهد تعطیل است؟

آیا فردا پنج شنبه 7 دی 96 مدارس مشهد تعطیل است؟,آیا فردا پنج شنبه 7 دی 96 مدارس مشهد تعطیل است؟ آلودگی هوا,آیا فردا پنج شنبه 7 دی 96 مدارس مشهد به دلیل آلودگی هوا تعطیل است؟

 

مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان، فردا  پنج‌شنبه ۷ دی به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.