آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور واقعیت دارد؟

آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور واقعیت دارد؟,آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور واقعیت دارد؟ 17 دی 96,دستور رییس جمهور رفع فیلتر حقیقت یا سایعه,آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور صحت دارد؟,آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور در تاریخ 18 واقعیت دارد؟,آیا خبر رفع فیلتر تلگرام با دستور رییس جمهور واقعیت دارد؟,آیا خبر رفع فیلتر تلگرام به دستور رییس جمهور واقعیت است یا شایعه؟,جالبترین,وبسایت جالبترین

 

تلگرام با دستور رييس جمهور رفع فيلتر ميشود
این موضوع امروز در جلسه شورای عالی مطرح شد/پارسینه