آیا فردا مدارس تبریز تعطیل است؟ شنبه 25 آذر 96

آیا مدارس تبریز فردا شنبه 25 آذر 96 تعطیل است؟,تعطیلی مدارس تبریز فردا 25 آذر 96,آیا مدارس تبریز شنبه 25 آذر 96 تعطیل است؟,مدارس تبریز به دلیل آلودگی هوا فردا شنبه 25 آذر 96 تعطیل است؟,کدام مدارس در تبریز فردا 25 آذر 96 تعطیل است؟,آیا مدارس تبریز فردا شنبه 25 آذر 96 تعطیل است؟

 

آلودگی هوا مدارس تبریز را به تعطیلی کشاند
🔹شهرتی‌فر، فرماندار تبریز: مدارس کلانشهر تبریز فردا شنبه ۲۵ آذر در کلیه مقاطع تحصیلی به علت آلودگی هوا تعطیل است./ صداو سیما