با تصويب كميته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، مقاطع تحصيلی پيش دبستانی، ابتدايی و مهد كودک غير از فيروزكوه و دماوند، فردا یکشنبه 26 آذر 96 تعطيل اعلام شد.

 آیا یکشنبه 26 آذر 96 مدارس تهران تعطیل است؟,  آیا یکشنبه 26 آذر 96 مدارس تهران بخاطر آلودگی هوا تعطیل است؟ , تعطیلی مدارس تهران بخاطر آلودگی هوا یکشنبه 26 آذر 96 , آیا یکشنبه 26 آذر 96 تهران تعطیل است؟ , یکشنبه 26 آذر 96 مدارس تهران تعطیل است؟  ,   آیا روز یکشنبه 26 آذر 96 مدارس تهران تعطیل است؟


ادامه مطلب